Dragi putnici,

U nastavku možete proveriti uslove ulaska državljana Srbije u određene zemlje, odnosno najpopularnije tursitičke destinacije u ovom trenutku.

GRČKA (ažurirano 01.06. 2022.) 

Za ulazak u Grčku ukinute su sve Covid-19 mere.


TURSKA

Državljani Republike Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske samo uz važeću ličnu kartu, bez pasoša (ažurirano 10.06.2022.)

Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji, izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. 
- Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.
- Lica koja su preležala COVID-19 u poslednjih 6 meseci, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.
- Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi ANTIGEN test ne stariji od 48h. Test je potreban za sva lica starija od šest godina.
- U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.
Putnici moraju ući iz Srbije ili određenog broja zemalja inače se primenjuju druga pravila.

EGIPAT (ažurirano 22.06.2022.)

Za ulazak u Republiku Egipat ukinute su sve Covid-19 mereHRVATSKA

Dostavljamo Vam nove uslove ulaska za srpske državljane u Republiku Hrvatsku, koji su na snazi od 1. jula 2021. godine:

Srpski državljani, kao i drugi strani državljani, koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, u Republiku Hrvatsku mogu da uđu bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska u Republiku Hrvatsku, koji su propisani za državljane trećih zemalja:
• predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;
• predočenje potvrde o vakcinaciji, ne starije od 210 dana od primljene druge doze vakcine koja se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primanja druge doze vakcine ili uz predočenje potvrde o vakcinaciji, ne starije od 210 dana od primljene prve doze vakcine koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primanja te jedne doze;
• predočenje potvrde o preboljenom virusu COVID-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest meseci od početka bolesti COVID-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana;
• predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od strane doktora;
• određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.
Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navdene uslove.
Osobe koje putuju u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga - pomoć područjima pogođenim zemljotresom:
Osobe koje putuju u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga - pomoć područjima pogođenim zemljotresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), nezavisno od državljanstva i područja sa kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku po osnovu prethodne saglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Od tih osoba neće se zahtevati da predoče potvrde vezane za testiranje, vakcinaciju protiv/preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.
Detaljne informacije o režimu ulaska u Republiku Hrvatsku mogu se pronaći na linku.

Izvor: Ambasada R. Srbije u Zagrebu, 01.07.2021. godine. link: http://zagreb.mfa.gov.rs/lat/index.php

 

MALDIVI

Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

PRE PUTOVANJA proverite restrikcije putovanja sa nadležnim službama zemlje iz koje putujete i u koju putujete.

KIPAR

Od 18.08.2021.

Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Kipar. Od 19. avgusta 2021. godine R. Srbija će se naći u „crvenoj kategoriji“ zemalja, te će tako sva lica koja nisu vakcinisana morati da imaju dva negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletanju na Kipar (testiranje se obavlja na aerodromu, o trošku putnika, a vreme do dobijanja rezultata se mora provesti u samoizolaciji). Od ove obaveze se izuzimaju deca mlađa od 12 godina.

Određene kategorije lica će moći da se ukrcaju na let bez testa, ali su dužni da se testiraju po dolasku na Kipar: lica koja imaju regulisan boravak na Kipru i primila su bar jednu doze vakcine; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru uzrasta 12-15 godina; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru uzrasta 16-18 koji su primili prvu dozu vakcine; lica koja iz medicinskih razloga ne mogu da se vakcinišu i poseduju dokaz o tome izdat od strane Ministarstva zdravlja R. Kipar. U takvim slučajevima, lica koja spadaju u neku od navedenih kategorija, moraju ostati u obaveznoj samoizolaciji 72 sata, a nakon toga obaviti još jedno PCR testiranje. Ukoliko je ponovljeni test negativan, mogu prekinuti samoizolaciju.

Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da rade PCR test, ali mogu biti nasumično testirani na kiparskom aerodromu (o sopstvenom trošku). Vakcine koje se priznaju na teritoriji Kipra: Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik V, Sinopharm i Sinovac.
Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 48 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy, koja turistima služi za nesmetano kretanje na Kipru 7 dana, nakon čega su u obavezi da na svaka 3 dana rade PCR/Rapid test (ukoliko nisu vakcinisani).

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Vlada Republike Kipar donela je odluku o pojačanoj kontroli ulaska stranih državljana na svoju teritoriju. Ne odobrava se ulazak stranih državljana u R. Kipar ukoliko je krajnja destinacija boravak/noćenje na severnom (okupiranom) delu ostrva.
Lica koja ulaze na teritoriju R. Kipar to moraju učiniti preko legalnih graničnih prelaza na području koje efektivno kontroliše Vlada R. Kipar, a to su međunarodni aerodromi u Larnaki i Pafosu i luke u Limasolu i Larnaki.
Dolazak lica u R. Kipar preko bilo kog ilegalnog graničnog prelaza predstavlja narušavanje zakona R. Kipar i vlasti R. Kipar mogu kazniti i/ili pokrenuti sudski postupak protiv takvih lica. Aerodrom „Erdžan" na severnom delu ostrva predstavlja ilegalni granični prelaz za ulaz na teritoriju R. Kipra, kao i luke Famagusta i Karavostasi koje su od strane R. Kipar proglašene zatvorenim 1974. godine.
Državljanima R. Srbije za ulazak na teritoriju R. Kipar nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Potrebno je da poseduju biometrijsku putnu ispravu čiji je rok važenja najmanje tri meseca od planiranog datuma povratka. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. Nije moguće dobiti vizu ili turističku propusnicu na graničnom prelazu.
SOCIJALNI SPORAZUMI
Na snazi je Sporazum između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti, koji je stupio na snagu 2011. godine. Njime se omogućava ostvarivanje prava na penziju po osnovu perioda osiguranja navršenih u obe države. Ako lice nema pravo na davanje samo na osnovu perioda osiguranja navršenih u obe države, uzimaju se u obzir i periodi osiguranja navršeni na teritoriji treće države sa kojom obe države ugovornice imaju potpisan sporazum o socijalnoj sigurnosti koji predviđa sabiranje perioda osiguranja.
Postupak za ostvarivanje prava na penziju se sprovodi u Republici Srbiji preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Direkcija, Beograd i Direkcije Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Novi Sad;
Organ za vezu o pitanjima koji se tiču sprovođenja Sporazuma , odnosno rešavanja eventualnih problema, u Republici Srbiji je Zavod za socijalno osiguranje.
KORISNE INFORMACIJE
ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Radi lične sigurnosti u toku boravka poželjno je posedovanje polise zdravstvenog osiguranja. Usluge lečenja i zdravstvenih pregleda su veoma skupe (pregled lekara specijaliste od 40-70 evra, jedan dan hospitalizacije 150 evra). U hitnoj službi GENERAL HOSPITAL u Nikoziji zdravstveni pregledi se mogu obaviti besplatno. Kontakt telefoni su + 357 22 603 000 i + 357 22 604 011.
BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Iako je R. Kipar od turske okupacije severnog dela ostrva 1974. godine faktički podeljen na teritoriju pod kontrolom Vlade R. Kipar koja obuhvata dve trećine ostrva, i severnu trećinu sa samoproklamovanom „Turskom Republikom Severni Kipar", bezbednost je na visokom nivou.
Tzv. Turska Republika Severni Kipar nije priznata od strane R. Srbije niti bilo koje treće zemlje, osim od Turske. Na ostrvu su raspoređene mirovne snage Ujedinjenih nacija (UNFICYP) koje obezbeđuju liniju razdvajanja, tzv. Zelenu liniju.
Od 2003. godine omogućen je prelaz sa područja pod efektivnom vladinom kontrolom na okupirani (severni) deo R. Kipra i to na nekoliko prelaza duž tampon zone koju obezbeđuju mirovne snage UN. Pomenutih punktova ima devet, na kojima policija R. Kipar sprovodi proveru identiteta i to su: Ledra Strit (najposećeniji) samo za pešake, Ledra Palas, Ajos Dometios (samo za vozila), Astromeritis –Zodia (samo za vozila), Pila-Pergamos, Ajos Nikolaos-Strovolia, Pirgos-Limnitis, Derinja i Apliki-Lefka.
Vlada R. Kipar dozvoljava kretanje i prelazak na navedenim punktovima svim državljanima R. Kipar, EU i državljanima trećih zemalja, pod uslovom da su na teritoriju R.Kipra ušli preko legalnih graničnih prelaza na području efektivne vladine kontrole.
R. Kipar ne garantuje bezbednost i nije u mogućnosti da pomogne strancima u slučaju nezgode, bolesti, krađe i drugih vanrednih situacija na teritoriji okupiranog dela, niti Ambasada R. Srbije može pružiti ikakav vid zaštite državljanima R. Srbije koji borave na okupiranom delu. Veći deo nepokretnosti lociran na okupiranom delu R. Kipar uključujući hotele, restorane, prodavnice i druge nekretnine, pripada raseljenim kiparskim Grcima koji su bili prinuđeni da ih napuste zbog turske invazije 1974. godine, ili predstavlja nepokretnosti izgrađene ilegalno na imovini raseljenih kiparskih Grka, čime se povređuju imovinska prava raseljenih lica. Državljanima R. Srbije se ne preporučuje da kupuju nepokretnosti na okupiranom delu Kipra, jer se u tom slučaju mogu suočiti sa dugotrajnim sudskim postupcima koji mogu dovesti do ozbiljnih finansijskih posledica.
TRANSPORT – Na teritoriji R. Kipra se vozi levom stranom. Drumarina se ne plaća. Ograničenje brzine na autoputu je 100 km/h, uz toleranciju do 20 km/h. Za prekoračenje brzine predviđena je novčana kazna, a za brzinu preko 150 km/h je predviđena kazna zatvora. Za upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje predviđena je novčana kazna u iznosu od 150 evra, a svaki sledeći isti prekršaj je 300 evra. Za vožnju u pijanom stanju predviđena je novčana kazna (od 125 do 500 evra) a za izazivanje saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola preti kazna zatvora (od jednog do osam meseci) kao i novčana kazna (od 1500 do 5000 evra).
S obzirom na postojanje Sporazuma o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između Republike Srbije i Republike Kipar, nosioci važećih srpskih vozačkih dozvola imaju pravo na njihovu upotrebu šest meseci od ulaska u R. Kipar, nakon čega su u obavezi da je zamene za adekvatnu kiparsku.
Predstavništvo AIR SERBIA se nalazi u Nikoziji i kontakt telefon je: +357 22 753 500.
Kontakt telefon Imigracione službe na Međunarodnom aerodromu u Larnaki: + 357 24 804 321 . Kontakt telefon Aerodroma-informacije o odlascima-polascima: + 357 24 804 336 i u Luci Limasol: + 357 25 805 343
Na Kipru nema organizovanih, redovnih autobuskih linija sa aerodroma do većih gradova. Moguće je koristiti TAXI prevoz ili mini-buseve firme Kapnos Airport Shuttle, broj telefona + 357 7777 1477, čije se predstavništvo nalazi na aerodromu.
OSTALO – Valuta za plaćanje je evro. Može se uneti i izneti iznos od 10.000 evra, dok veći iznos mora biti prijavljen. Dozvoljen je unos jednog boksa cigareta (200 kom.) i jednog litra žestokog alkoholnog pića. Lovačko oružje i kućni ljubimci mogu se uneti samo uz odgovarajuće potvrde.
Nije obavezna potvrda o posedovanju određene količine novčanih sredstava po danu boravka.
Kontakti
Prilikom boravka u Republici Kipar, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Nikoziji, adresa: 2 Vasilissis Olgas Str, 1101 Engomi, Nicosia, kao i putem telefona: (+357) 22 777511, 22 772924 ili elektronske adrese: nicosia@serbia.org.cy

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije, link: https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/kipar


NEMAČKA (moguća i turistička putovanja)


Od 23. juna 2021. (datum planiranog ulaska u Nemačku) primenjivaće se novi propisi za ulazak u Saveznu Republiku Nemačku.

• Potpuno vakcinisane ili oporavljene osobe izuzete su od zahteva za testiranje. Međutim, ovo se ne odnosi na ulazak iz zemalja zahvaćenim mutiranim sortama virusa: ovde je dokaz o testiranju i dalje potreban pre polaska
• Putnici se smatraju vakcinisanim ako su se vakcinisali 14 dana pre putovanja vakcinom odobrenom u EU. To su trenutno vakcine od BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Dokaz preležane korone mora biti: PCR / LAMP / TMA testovi stari najmanje 28 dana i najviše šest meseci
• Negativan rezultat testa na Covid-19 u vreme polaska, koji je potreban za ulazak, urađen najviše 48 sati (antigen) * ili - novi - ne više od 72 sata (PCR, RT-LAMP ili TMA) pre vremena ulaska u Nemačku (vreme uzimanja brisa)
• Prihvataju se sertifikati na engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili španskom jeziku; samotestiranja nisu validna
• Potpuno vakcinisane ili oporavljene osobe izuzete su od karantina kada ulaze u Nemačku iz rizičnih i visoko incidenčnih područja. Putnici koji su se testirali i rezultati su negativni, takođe su oslobođeni karantina kada ulaze iz rizičnih područja. Ovo zahteva učitavanje dokaza o vakcinaciji / imunitetu ili testiranju kao deo digitalne registracije na ulasku (DEA). Alternativno, dokaz se može pružiti zdravstvenim vlastima nakon ulaska.
• Digitalna registracija prilikom ulaska (DEA) ostaje obavezna za sve putnike, bez obzira na klasifikaciju rizika.
• Gore navedeni dokazi o vakcinaciji / imunitetu i zahtevi za testiranje se takođe primenjuju na putnike koji tranzitiraju.
• Deca do 6 godina starosti su izuzeta od testiranja i vakcinaciji.


AUSTRIJA (moguća i turistička putovanja)

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Austriju za sve kategorije lica, nakon što je Republika Srbija stavljena na listu tzv. bezbednih zemalja (lista A)
Dosadašnja obavezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance-PTC) pre putovanja u Austriju više ne važi za vakcinisana lica, lica koja su preležala Covid-19 i testirana lica.
Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati sertifikat o vakcinaciji ili uverenje o preležanoj bolesti ili negativan test na COVID (PCR ili antigenski), pod uslovom da je lice koje ulazi u zemlju u prethodnih 10 dana boravilo isključivo u jednoj od tzv. bezbednih zemalja.
Sertifikat o vakcinaciji (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od odobrenih vakcina protiv COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac, je merodavan ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) od 22. dana nakon prve doze, pri čemu ovo ne sme biti starije od tri meseca, ili 2) druga doza, pri čemu prva doza ne sme biti starija od devet meseci, ili 3) vakcinacija od 22. dana po vakcinaciji onim vakcinama za koje je predviđena samo jedna doza (Johnson&Johnson), pri čemu ovo ne sme biti starije od devet meseci, ili 4) vakcinacija ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan PCR test, odnosno ukoliko je pre vakcinacije postojao dokaz o neutrališućim antitelima, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od devet meseci.
Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti je merodavno ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih šest meseci preležalo Covid-19 (odnosno dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od tri meseca).
Negativan PCR test na COVID ne sme biti stariji od 72 sata a negativan antigenski test ne sme biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (test mora biti na nemačkom ili engleskom jeziku).


DOMINIKANA

Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu u Dominikansku republiku bez PCR testa od 15.1.2021.

Lokalne vlasti svim međunarodnim turistima koji dođu komercijalnim letovima i odsedaju u hotelima dodeliće se tokom postupka prijave privremeni besplatni plan zdravstvenog osiguranja koji omogućava pokrivanje hitnih slučajeva u slučaju infekcije ili izloženosti COVID-19.
- Zbog preporučenih letova Lufthansom za Dominikanu obavezno je testiranje na COVID 19 u odlasku i povratku (PCR ili antigenski test)

PRE PUTOVANJA proverite restrikcije putovanja sa nadležnim službama zemlje iz koje putujete i u koju putujete.

UAE

Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Republika Srbija i UAE imaju potpisan Sporazum o međusobnom priznavanju vakcina, te svi građani R. Srbije koji su vakcinisani i imaju sertifikat o vakcinaciji, uz negativan PCR test su oslobođeni karantina.
Za ulazak u Dubai, državljani Srbije imaju mogućnost da se testiraju u Srbiji (test ne stariji od 48 sati) ili po sletanju na Dubai aerodrom. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon i obavezna je samoizolacija do dobijanja rezultata.
Za ulazak u Abu Dabi je neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test. Putnici iz zemalja koje su na ''zelenoj listi'' i imaju negativan test nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice. Za one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno, obavezan je PCR test šestog dana i još jedan dvanaestog dana. Lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries
Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.
U Abu Dabiju, samo uz zeleni status Al Hosn aplikacije moguće je ući u hotel, restoran, supermarket i sva ostala javna mesta. Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije.
Savetujemo da se aplikacija instalira odmah po sletanju na aerodrom i da se provere svi podaci, jer se dešavaju greške u aplikaciji koje je kasnije teže otkloniti.
Za dobijanje zelenog statusa potreban je PCR test i to po kategorijama:
1. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena i od tada je prošlo 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 30 dana
2. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena ali je prošlo manje od 28 dana) - negativan PCR test omogućava zeleni status 14 dana
3. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine i čekaju primanje druge doze) - negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana
4. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine, ali sa drugom dozom kasne više od 42 dana) - negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana
5. Izuzeti od vakcinacije po propisima Abu Dabi sekretarijata za zdravstvo – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana
6. Nevakcinisani – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana
Od 21. juna 2021. najavljene su iste mere i za Dubai.
Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Takođe, svi nerezidenti i rezidenti UAE, koji preko Dubai aerodroma dođu u UAE i nastave kopnom ka Abu Dabiju, na punktu će dobiti narukvicu kojom se prati obavezna samoizolacija u trajanju od 10 dana (ne važi za građane RS koji imaju sertifikat o vakcinaciji). Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

SEJŠELI

Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Potrebno je ispuniti online formular pre ulaska. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

Očekuje se međudržavni sporazum o uzajamnom priznanju vakcina.

TUNIS

Update 14.02.2022.

Novi uslovi ulaska u Republiku Tunis od 15.02.2022. godine.

Testiranje nije više obavezno za sve klijente preko 18 godina u slučaju da mogu da pokažu na ulazu u Republiku Tunis validan zeleni sertifikat kao dokaz o potpunoj vakcinaciji.

Svi klijenti koji nisu vakcinisani ili kompletno vakcinisani, a imaju preko 6 godina u Republiku Tunis mogu da uđu uz:
Negativan PCR test ne stariji od 48h
Negativan antigenski test ne stariji od 24h.

Deca do 6 godina starosti nisu u obavezi da rade test prilikom ulaska u Republiku Tunis.

Na ulasku u Republiku Tunis na osnovu slučajnog uzorka će biti testirani putnici. U slučaju da neko bude pozitivan na tom testu moraće da bude u samoizolaciji 5 dana u hotelu koji je klijent odabrao. U slučaju da simptomi ne prestanu u roku od 5 dana, samoizolacija se produžava za još 2 dana.

Kao i do sada svi klijenti će biti u obavezi da popune online obrazac u prezentuju ga u štampanoj ili digitalnoj formi prilikom ulaska u Republiku Tunis.

https://app.e7mi.tn/language

Takođe Republika Tunis je odlučila da ukine policijski čas koji je bio na snazi od 22h do 05h.

Novi uslovi ulaska su napravljeni po ugledu na uslove ulaska u EU.


ŠPANIJA (moguća i turistička putovanja)
REŽIM ULASKA DRŽAVLJANA R. SRBIJE U K. ŠPANIJU

24.06.2021.
Nakon što je Srbija po preporuci Saveta EU ponovo stavljena na listu trećih zemalja koje su izuzete od zabrana putovanja u EU počev od 24. juna 2021. godine  svi građani R.Srbije mogu ući u Španiju uz obaveznu potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (najmanje 14 dana nakon što su primljene obe doze vakcine), ili negativni PCR ili Antigen test ne stariji od 48 sati pre dolaska, ili potvrdu o preležanom kovidu (važnost potvrde ističe 180 dana od dana uzimanja uzorka).
Priznaju se vakcine Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, koje je odobrila Evropska agencija za lekove (ЕМА), ili kineske Sinopharm i Sinovac-Coronavac koje je odobrila Svetska zdravstvena organizacija (SZO).
Deci do 12 godina nisu potrebi PCR test, Antigen test ili potvrda o preležanom KOVIDU, ali moraju da poseduju QR kod.
Obrazac zdravstvene kontrole koji svi putnici moraju da popune pre ulaska u zemlju, putem internet adrese www.spth.gob.es, ili putem besplatne aplikacije SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH, uključiće pitanje da li putnik ima potvrdu o vakcinaciji ili negativni PCR ili Antigen test.

Više korisnih informacija možete naći na internet adresi Ministarstva spoljnih poslova:
msp.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/spanija

ČEŠKA

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

- na snazi od 09. Jula 2021. –

Sva lica koja su, u poslednjih 14 dana, duže od 12 sati, boravila u tzv. zelenoj zoni (gde spada i R.Srbija) mogu da doputuju u ČR uz obavezu prethodnog prijavljivanja elektronskim putem https://plf.uzis.cz/ i posedovanja negativnog rezultata testa na Kovid-19 (antigenski ne stariji od 48 ili PCR ne stariji od 72 sata). Stranci sa regulisanim trajnim boravkom u ČR mogu da urade test u roku od 5 dana od ulaska na teritoriju Češke.

Od ove obaveze izuzeti su:
- vakcinisana lica koja poseduju nacionalni sertifikat o završenoj vakcinaciji pod uslovom da je od dobijanja druge doze prošlo 14 dana,
- radnici međunarodnog transporta,
- tranzit i zadržavanje kraće od 12 sati,
- deca mlađa 6 godina.

Državljani Srbije koji putuju u Češku iz neke druge zemlje (narandžasta, crvena ili tamno crvena zona) potrebno je da prethodno provere uslove ulaska iz te zemlje. To je moguće učiniti u sledećem linku: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx


ITALIJA

Obaveštavamo Vas da su uvedene nove mere za ulazak u R. Italiju, koje su na snazi od 01. marta 2022. godine.

A. NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U ITALIJU
Na osnovu Uredbe Ministarstva zdravlja Republike Italije od 22. februara 2022. godine, OD 1. MARTA 2022. (do 31. marta 2022. godine) UKIDAJU SE LISTE ZEMALJA i usklađuju se pravila za ulazak na italijansku teritoriju.
ZA ULAZAK U ITALIJU IZ SRBIJE potrebno je priložiti sledeća DOKUMENTA:
1) digitalni obrazac za praćenje putnika - digital Passenger Locator Form (PLF) u digitalnom ili štampanom obliku https://app.euplf.eu/#/;
2) POTVRDA O VAKCINACIJI ili POTVRDA O PRELEŽANOJ BOLESTI ili PCR TEST (NEGATIVAN REZULTAT) KOJI NIJE STARIJI OD 72 SATA PRI ULASKU U ITALIJU ili ANTIGENSKI TEST (NEGATIVAN REZULTAT) NE STARIJI OD 48 SATI PRI ULASKU U ITALIJU ili DRUGE POTVRDE O VAKCINACIJI KOJE SU PRIZNATE U ITALIJI.
U slučaju neposedovanja potvrde iz tačke 2), primenjuje se mera karantina u trajanju od 5 dana, uz obavezu da se po završetku tog perioda uradi PCR ili antigenski test.

B. IZUZEĆE OD OBAVEZE POSEDOVANJA POTVRDE O VAKCINACIJI, POTVRDE O PRELEŽANOJ BOLESTI ILI REZULTATA TESTA.
Pod uslovom da se ne pojave simptomi virusa Kovid-19, a svakako uz obavezu posedovanja digitalnog obrasca za praćenje putnika (PLF), obaveza posedovanja potvrde o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili testu ne važi za:
a) posade prevoznih sredstava;
b) putničko osoblje;
c) pogranične radnike za ulaske na nacionalnu teritoriju i izlaske iz nje zbog dokazanih poslovnih razloga i naknadnog povratka na svoje mesto prebivališta, boravka ili stanovanja;
d) na učenike i studente u slučaju pohađanja nastave u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj imaju mesto prebivališta, boravka ili stanovanja, a u koju se vraćaju svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno;
e) sva lica koja privatnim prevoznim sredstvom prolaze u tranzitu preko teritorije Italije u periodu kraćem od 36 sati, uz obavezu da po isteku ovog perioda napuste teritoriju Italije ili, ukoliko to ne učine, da započnu period karantina na adresi navedenoj u digitalnom formularu za praćenje putnika (PLF) u trajanju od pet (5) dana i da po isteku ovog perioda urade PCR ili antigenski test;
f) sva lica koja se vrate na nacionalnu teritoriju nakon boravka od najviše četrdeset osam (48) sati na lokacijama u inostranstvu udaljenim najviše 60 km od mesta prebivališta, boravišta ili stanovanja, pod uslovom da se kretanje obavlja privatnim vozilom;
g) sva lica koja borave ne duže od četrdeset osam (48) sati na lokacijama u Italiji koje se nalaze na udaljenosti ne većoj od 60 km od mesta prebivališta, boravišta ili stanovanja u inostranstvu, pod uslovom da se kretanje odvija privatnim vozilom.

Deca mlađa od šest (6) godina izuzeta su od obaveze da urade PCR ili antigenski test.


Izvor Ambasada R. Italije u Beogradu.
Link: https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/09/la-disciplina-degli-ingressi-dalla.html

YUTA Info

SLOVENIJA

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVENIJU U SLOVIMA PANDEMIJE COVID-19                 

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.
Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati.

Sledećim kategorijama lica je dozvoljen ulazak u Sloveniju bez karantina:

1. Dete koje još nije navršilo 15 godina i prelazi granicu zajedno sa članom uže porodice koje nije poslato u karantin kod kuće ili mu nije odbijen ulazak u Sloveniju ili u organizovanoj grupi u pratnji vaspitača , učitelja ili staratelja koji nisu upućeni u kućni karantin i nije im odbijen ulazak u Sloveniju.

2. Dvojnom vlasniku ili zakupcu zemljišta u pograničnom području ili sa obe strane državne granice koji pređe državnu granicu sa susednom državom radi obavljanja poljoprivredno-poljoprivredno-šumarskih radova i vrati se preko granice najkasnije do deset sati nakon prelaska granice. Izuzetak se takođe odnosi na članove uže porodice te osobe i druga lica koja su prijavila prebivalište kod te osobe na istoj adresi kada putuju zajedno.

3. Lice koje je upućeno u misiju ili iz misije u međunarodnom transportnom sektoru i to pokazuje prilikom prelaska granice „Potvrdom za radnike u međunarodnom transportnom sektoru“ navedenom u Aneksu 3 Komunikacije Komisije o zaštiti zelenih traka zdravlje i obezbeđivanje dostupnosti dobara i osnovnih usluga (SL C br. 96, 24.3.20, str. 1) ili bilo kog drugog relevantnog dokumenta iz kojeg se može zaključiti da ga je poslodavac uputio;

4. Lice koje putuje tranzitom kroz Sloveniju i napusti je što je pre moguće ili najkasnije 12 sati nakon ulaska.

Lice koje sprovodi jedan od ovih izuzetaka mora policiji dostaviti dokaze o postojanju tih izuzetaka, u suprotnom se šalje u karantin kod kuće. U slučaju stranca bez prebivališta u Sloveniji, dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju i upućivanje u karantin kod kuće na deset dana samo ako nedvosmisleno dokaže da ima zagarantovano mesto za karantin, u suprotnom mu nije dozvoljen ulazak u Sloveniju.


Lista epidemiološki sortiranih država može se pronaći na linku: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021093.pdf