011 630 5500    Vlajkovićeva 13, Beograd

011 630 5500 i 630 5667 Radno vreme: Ponedeljak - Petak 09-20h Subota 09-15h

Politika plaćanja i Reklamacije

NAČINI PLAĆANJA - Dream Land travel doo
Žiro račun agencije Dream Land travel doo -  
170-0030039231001-65 Unicredit banka

- Za klijente iz R. Srbije

1. UPLATNICA

1.1. Plaćanje uplatnicom podrazumeva da svoju narudžbinu možete platiti direktnom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci. Detaljne podatke i ugovor koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila neposredno nakon potvrde narudžbine od strane naših komercijalista. Po evidentiranju Vaše uplate, usluga/putovanje je potvrđeno i šalje se priznanica od strane agencije.

2. NALOG ZA PRENOS (Virmansko plaćanje)

2.1 Ukoliko ste pravno lice ili korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a), uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na nalogu za prenos dobijate putem e-maila od strane naših komercijalista neposredno nakon potvrde narudžbine. Po evidentiranju Vaše uplate, usluga/putovanje je potvrđeno i šalje se priznanica od strane agencije.

3. UPLATOM U AGENCIJI

3.1. Uplata u agenciji se može ostvariti gotovinski, platnim karticama, čekovima građana i drugim srestvima odobrenim od strane agencije. Više informacija na programima putovanja.
Plaćanje u agenciji može se obaviti:
1) Avansno: 
a) Gotovinom u potpunosti ili 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 14 dana pre putovanja, 
b) Čekovima, 
c) Uplatom na račun agencije ili 
d) platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina) u agenciji ili online putem website-a agencije. 
2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: 
a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (datum realizacije 5/10. i 15. u mesecu.); čekovi mogu biti deponovani u agenciji najkasnije 15 dana pred putovanje; 
b) platnim karticama (Visa i Master, Banca Intesa-e) na maksimalno 5 mesečnih rata; Akontacija 40% odmah, ostatak na rate; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; 
c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.
d) Kreditnim karticama Unicredit i drugih banaka na RATE prema želji klijenta i to na način gde klijent nakon plaćanja u agencji obaveštava svoju banku pozivom, porukom, mailom ili odlaskom u poslovnicu na koliko rata želi da se ostvari plaćanje.

- ZA KLIJENTE IZ INOSTRANSTVA

4.UPLATNICA

4.1. Plaćanje uplatnicom podrazumeva da svoju narudžbinu možete platiti direktnom uplatom u banci u inostranstvu. Detaljne podatke, instrukcije za plaćanje (SWIFT) i broj ugovora koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila neposredno nakon potvrde narudžbine od strane naših agenata prodaje. 

5. NALOG ZA PRENOS

5.1. Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a) iz inostranstva, uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa prema instrukcijama naših agenata prodaje

REKLAMACIJA: Odgovorono lice Darko Asanović, email: office@dreamland.travel

NAČINI PLAĆANJA - Kuća putovanja doo - ogranak Dream Land
Žiro račun agencije Kuća putovanja doo - ogranak Dream Land -  170-30015870001-80 Unicredit banka

- Za klijente iz R. Srbije

1. PLAĆANJE PLATNIM KARTICAMA PUTEM INTERNETA 

1.1 Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. 
Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD) po kursu banke Intesa. Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije ili Banke izdavalaca kartice. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, vec konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je razlicita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste. Ovim putem mogu platiti pravna i fizička lica. 

1.2 Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni potvrđeni od strane Prodavca. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 7 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 7 dana, novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za istu ili drugu porudžbinu.

1.3 Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

2. ZAŠTITA PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA KARTICAMA

2.1 Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

2.2 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

2.3 PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

3. REGISTRACIJA METODA PLAĆANJA

3.1 Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice. 

4. POVRAĆAJ SREDSTAVA

4.1 U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

5. UPLATNICA

5.1. Plaćanje uplatnicom podrazumeva da svoju narudžbinu možete platiti direktnom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci. Detaljne podatke i ugovor koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila neposredno nakon potvrde narudžbine od strane naših komercijalista. Po evidentiranju Vaše uplate, usluga/putovanje je potvrđeno i šalje se priznanica od strane agencije.

6. NALOG ZA PRENOS (Virmansko plaćanje)

6.1 Ukoliko ste pravno lice ili korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a), uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na nalogu za prenos dobijate putem e-maila od strane naših komercijalista neposredno nakon potvrde narudžbine. Po evidentiranju Vaše uplate, usluga/putovanje je potvrđeno i šalje se priznanica od strane agencije.

7. UPLATOM U AGENCIJI

7.1. Uplata u agenciji se može ostvariti gotovinski, platnim karticama, čekovima građana i drugim srestvima odobrenim od strane agencije. Više informacija na programima putovanja.
Plaćanje u agenciji može se obaviti:
1) Avansno: 
a) Gotovinom u potpunosti ili 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 14 dana pre putovanja, 
b) Čekovima, 
c) Uplatom na račun agencije ili 
d) platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina) u agenciji ili online putem website-a agencije. 
2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: 
a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (datum realizacije 5/10. i 15. u mesecu.); čekovi mogu biti deponovani u agenciji najkasnije 15 dana pred putovanje; 
b) platnim karticama (Visa i Master, Banca Intesa-e) na maksimalno 5 mesečnih rata; Akontacija 40% odmah, ostatak na rate; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; 
c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.
d) Kreditnim karticama Unicredit i drugih banaka na RATE prema želji klijenta i to na način gde klijent nakon plaćanja u agencji obaveštava svoju banku pozivom, porukom, mailom ili odlaskom u poslovnicu na koliko rata želi da se ostvari plaćanje.

- ZA KLIJENTE IZ INOSTRANSTVA

1. PLAĆANJE PLATNIM KARTICAMA PUTEM INTERNETA 

1.1 Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. 
Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD) po kursu banke Intesa. Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije ili Banke izdavalaca kartice. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, vec konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je razlicita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste. Ovim putem mogu platiti pravna i fizička lica. 

2. ONLINE PLAĆANJE PAYPAL-om

2.1. Naplata putem PAYPAL sistema SE VRŠI U EVRIMA (ukoliko posedujete dinarski račun tj karticu a plaćate iz inostranstva, PAYPAL će skinuti određenu sumu dinara po kursu PAYPAL-a. na koji agencija ne može da utiče). Uvećanje za plaćanje putem PAYPAL-a iznosi 3.5% od ukupna cene aranžmana. 

3.UPLATNICA

3.1. Plaćanje uplatnicom podrazumeva da svoju narudžbinu možete platiti direktnom uplatom u banci u inostranstvu. Detaljne podatke, instrukcije za plaćanje (SWIFT) i broj ugovora koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila neposredno nakon potvrde narudžbine od strane naših agenata prodaje. 

4. NALOG ZA PRENOS

4.1. Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a) iz inostranstva, uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa prema instrukcijama naših agenata prodaje

Tačke od 1.2. do 4.1. iz uslova plaćanja klijenata iz R. Srbije se identično primenjuju na uslove plaćanja za klijenate iz inostranstva.

REKLAMACIJA: Odgovorono lice Uroš Kostić, email: office@dreamland.travel