011 630 5500    Vlajkovićeva 13, Beograd

011 630 5500 i 630 5667 Radno vreme: Ponedeljak - Petak 09-20h Subota 09-15h

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Pravno Obaveštenje i Opšti uslovi

Ograničenje odgovornosti

Website turističke agencije Dream Land je informativnog i prodajnog karaktera i podleže dnevnom, nedeljnom i mesečnom ažuriranju. Cene, opisi i fotografije, usled obima ponude mogu biti drugačiji u trenutku rezervacije. Dream Land ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Uslovi korišćenja online prodaje

Informativna delatnost i prodaja usluga putem naše online prodavnice (Vebsajta) Dream Land travel se obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Kuća putovanja doo - Dream Land, ulica: Vlajkovićeva 13 (ogranak Dream Land Vlajkovićeva 13), matični broj 20868384.
Usluge koje se prodaju putem vebsajta poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu i informisanost korisnika te vrste usluga. Prodajna cena usluge je naznačena uz svaki preoizvod, a mogućnost kupovine usluga uz posebne cenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su objavljeni na stranici Specijalne ponude i podleže posebnim uslovima trgovine;Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Slike ne moraju biti 100% identične proizvodima. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.

1.Opšte odredbe
1.1.Korišćenje Vebsajta predstavlja prihvatanje uslova iz ovog Pravilnika.
1.2.Korišćenje Vebsajta moguće je isključivo uz poštovanje ovog Pravilnika, na način i pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom, i svako postupanje mimo ovog Pravilnika i/ili pozitivnopravnih odredaba Republike Srbije biće sankcionisana i vlasnik vebsajta ima pravo da uskrati korišćenje.
1.3.Svako korišćenje ovog sajta u celini i/ili delimično koje je suprotno ovom Pravilniku smatraće se zloupotrebom.
1.4.Uslovi iz ovog Pravilnika primenjuju se na ceo Vebsajt i povezane servise koje pruža Vlasnik Vebsajta, osim u slučaju da Vlasnik Vebsajta ne odluči drugačije.
1.5.Vlasnik Vebsajta i sam Vebsajt u potpunosti poštuju i zalažu se za poštovanje prava ličnosti, privatnosti, intelektualne svojine i autorskih prava, zaštite podataka, dobrih poslovnih običaja u skladu sa pozitivnopravnim
1.6.Vlasnik Vebsajta ima pravo da uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Pravilnika korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.
1.7.Ovaj Pravilnik predstavlja ugovor između Vlasnika vebsajta i svakog pojedinog korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Vebsajta.

2. Prava i obaveze
2.1.Vebsajt vrši posredovanje u prodaji između Korisnika vebsajta i privrednih subjekata sa teritorije Republike Srbije i drugih suverenih država (u daljem tekstu‘’Ponuđači’’), kao i oglašavanje i reklamiranje robe i/ili usluga privrednih subjekata sa teritorije Republike Srbije sa kojima Vlasnik Vebsajta ima zaključen ugovor o oglašavanju, reklamiranju ili poslovnoj saradnji.
2.2.Pravo na korišćenje sajta imaju sva lica.
2.3.Vebsajt objavljuje informacije o uslugama koje mogu biti predmet prodaje, odnosno ponude trećeg lica, u ovom slučaju Ponuđača i vrši prodaju u ime i za račun Ponuđača. Prodaja se vrši u promotivnom obliku koji se zasniva na odobravanju popusta na redovnu cenu robe ili usluga Ponuđača u slučaju da Vebsajt u određenom vremenskom periodu obezbedi minimalni broj korisnika zainteresovanih za određenu robu/usluge.
2.4.Objavljivanje informacija o uslugama na Vebsajtu predstavlja ponudu ne samo Vebsajta i vlasnika Vebsajta za zaključenje ugovora o kupovini već poziv Korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima. Ponudu za zaključenje ugovora čini Korisnik sajta na taj način što čini klik tastera na polje pod nazivom „KUPI“.
2.5.U slučaju da Vebsajt prihvati ponudu Korisnika vebsajta, za Korisnika vebsajta nastaje ugovorna obaveza da isplati kupoprodajnu cenu prema ugovoru/profakturi/računu koji stiče Korisnik vebsajta.
2.6.Za svaku pojedinačnu uslugu Korisniku vebsajta, Vebsajt izdaje potvrdu u ime i za račun agencije, sa kojom se Korisnik vebsajta legitimiše i preuzima kupljenu odnosno koristi uslugu.
2.7.Plaćanje se vrši elektronskim putem, preko interneta, u bankama ili drugim finansijskim institucijama, na način i pod uslovima predviđenim na Vebsajtu od strane agencije.
2.8.Kupovinom usluge Korisnik vebsajta može iskoristiti u roku koji je naveden pri prihvatu ponude. U slučaju da Korisnik vebsajta ne iskoristi uslugu u roku koji je predviđen, gubi pravo na korišćenje kupljenje usluge, i nema pravo na reklamaciju niti Vlasniku vebsajta.
2.9.Sve finansijske troškove preuzimanje usluga snosi Korisnik vebsajta, osim u slučaju da je drugačije navedeno.
2.10. Korisnik vebsajta se legitimiše kod vlasnika website-a sa potvrdom o izvršenom plaćanju i važećim ličnim dokumentom izdatim od strane nadležnih organa Republike Srbije.
2.11. Korisnik vebsajta nema pravo na jednostran raskid ugovora. Svaki raskid ugovora je regulisan opštim uslovima putovnja agencije i organizatora koje agencija zastupa.
2.12. Korisnik vebsajta je saglasan da mu Vebsajt može slati ponude na dostavljeni mejl
2.13. Vebsajt ima pravo na izmene ponude, kao i da u okviru ponude ima specijalne ponude.
2.14. Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt ne odgovaraju za uslove koji se nude u oglasu i/ili reklami drugih agencija.
2.15. Vlasnik Vebsajta i/ili Vebsajt ne odgovara ni u kom slučaju za ispunjenje obaveza koji su ugovoreni između Korisnika i Organizatora, niti pak odgovara za ispunjenjenja ugovorenih obaveza. Vlasnik Vebsajta i Vebsajt isključuju svoju odgovornost u slučaju da kvalitet i/ili kvantitet predmeta ugovora između Korisnika i Organizatora nije saobrazan ugovorenom, niti odgovaraju za pravne mane predmeta ugovora.
2.16. Korisnik u slučaju prihvata ponude ima obavezu da isplati kupoprodajnu cenu Agenciciji Dream Land.
2.18. Vlasnik vebsajta (agencija) i Vebsajt ne odgovaraju ni za kakvu štetu koja nastane iz ugovornog odnosa između Korisnika i Organizatora (osim ukoliko agencija Dream Land nije organizator), jer vrše isključivo oglašavanje i reklamiranje. Korisnik vebsajta i Organiator oslobađaju od odgovornosti za štetu Vlasnika vebsajta i sam Vebsajt.
2.19. U slučaju da na vebsajtu postoji link, Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt ne snose odgovornost u slučaju da Korisnik pretrpi bilo kakvu štetu korišćenjem tog linka.
2.20. Oglašavanje i reklamiranje vrše se uz poštovanje svih pozitivnopravnih propisa Republike Srbije.

3. Reklamacije i dodatna pojašnjenja
3.1. Korisnik vebsajta ima pravo na reklamacije u vezi online prezentacije, rad vebsajta i sklapanje ugovora. Sve pomenuto kao i dodatna pojašnjenja može poslati na mejl office@dreamland.travel
3.2. Agencija Dream Land vlasnik online prodavnice će na reklamacije i dodatna pojašnjenja odgovoriti u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema mejla.
3.3. Sve Reklamacije u vezi samog putovanja koje je kupljeno, rezervisano i potvrđeno putem Vebsajta se podnose na način i u skladu sa Zakonom o turizmu, Zakonom o zaštiti potrošača kao i pravilima YUTA-e čiji je agencije član. Ove reklamacije možete naći na stranici Opšti uslovi putovanja pod brojem 16.

4. Zabrana verske, rasne, nacionalne, polne ili druge vrste diskriminacije
4.1.Vlasnik vebsajta poštuje ljudska prava predviđena Ustavom Republike Srbije i nije dozvoljeno postavljanje sadržaja kojim se vređaju osnovna ljudska prava predviđena Ustavom Republike Srbije i/ili vređanje po osnovu verske, rasne, nacionalne, polne, rodne, materijalne ili druge vrste diskriminacije.
4.2.Svaka zloupotreba, diskriminacija ili vređanje podleže kažnjavanju u skladu sa zakonom.

5. Zaštita podataka
5.1.Vlasnik vebsajta obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
5.2.Pristupom na vebsajt Korisnik je saglasan sa Pravilnikom o korišćenju, i na taj način je saglasan da vlasnik vebsajta ima pravo da koristi podatke koje je korisnik na sajtu ostavio.
5.3. U slučaju da Korisniku budu ugrožena prava ličnosti i/ili druga prava od strane drugog korisnika, Vlasnik vebsajta i vebsajt će o tome obavestiti nadležne državne organe.
5.4. Detaljnije u vezi Zaštite podataka možete videti na našoj stranici Zaštita podataka i Politika privatnosti

6. Prelazne i završne odredbe
6.1.Vlasnik vebsajta ima pravo da izmeni ovaj Pravilnik po svom nahođenju, bez prethodnog obaveštenja, postavljanjem na sam vebsajt novog Pravilnika čime prestaju da važe odredbe ovog Pravilnika.
6.2.Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt nisu odgovorni za privremenu nefunkcionalnost sajta i/ili nedostupnost svih ili dela podataka koji se na njemu nalaze.
6.3.Vebsajt može biti privremeno nedostupan usled održavanja vebsajta.
6.4.Viša sila predstavlja okolnost na koju Vlasnik sajta i vebsajt nisu mogli uticati, niti su mogli imati prilikom donošenja ovog Pravilnika, a podrazumeva, ali se ne ograničava na rat, požar, zemljotres, poplavu, nestašicu električne energije i dr.

Zakon
Prilikom online kupovine, rezervacije, otkaza putovanja i sl. primenjuje se Zakon o turizmu kao i Zakon o elektronskoj trgovini.

Pravo intelektualne svojine
Pojam „website“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve stranice na web adresi www.dreamland.trave(daljem tekstu: web sajt).

Celokupan sadržaj web sajta bez intelektualno je vlasništvo preduzeća Kuća putovanja doo - ogranak Dream Land, kao nosioca prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava. Određene fotografije su preuzete sa drugih web stranica.

Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu bez dozvole vlasnika.

Znak i logotip Dream Land agencije je zaštićen pravnim aktima.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik veb sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa korisnikom.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala
Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posetilac veb sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.dreamland.travel ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.

Dream Land agencija ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova.

Fotografije sadržane na ovom sajtu predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način putnici informišu o pojedinim smeštajnim objektima i njihovim sadržajima.

Sigurnost ličnih podataka
SVI PODACI SU STROGO ČUVANI I NE SLUŽE ZA DALJE PLASIRANJE TREĆIM LICIMA. OSTAVLJANJEM EMAILA, IMENA I SL. VRŠI SE PRISTANAK ZA SKLADIŠTENJE (prikazivanje na sajtu) OVIH INFORMACIJA ALI NE I ZA DALJE PLASIRANJE. Dream Land sve prikupljene štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima. Vlasnik vebsajta izjavljuje da će koristiti podatke koje Korisnik ostavi isključivo u skladu sa Zakonom i da ih neće dostavljati trećim licima, osim u slučaju da su ti podaci javno poznati ili u slučaju da postoji izričit nalog sudskog i/ili upravnog organa Republike Srbije da takav podatak dostavi.

Na sve što nije regulisano odredbama ovog Pravilnika imaju se primeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.