Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik u skladu sa Zakonom o zašiti prirode započinje naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik od oktobra meseca 2017. godine. Naplata će se vršiti po motornom vozilu na ulaznim kapijama Jošanička banja - Đorov most (putni pravac Jošanička banja - Kopaonik), Brus - Brzeće (putni pravac Brzeće - Kopaonik i Sunčana dolina (putni pravac Rudnica - Kopaonik.


Cene su formirane na osnovu tipova motornih vozila koji ulaze u nacionalni park.

Putnička vozila i motorcikli:

 • Dnevno: 150 dinara
 • Nedeljno: 600 dinara
 • Mesečno: 2.000 dinara

Putnička sa prikolicom i kombi vozila:

 • Dnevno: 250 dinara
 • Nedeljno: 1.100 dinara
 • Mesečno: 3.500 dinara

Autobusi i kamioni:

 • Dnevno: 500 dinara
 • Nedeljno: 2.000 dinara
 • Mesečno: 6.500 dinara

Motorna vozila sa više od tri osovine:

 • Dnevno: 1.000 dinara
 • Nedeljno: 4.000 dinara
 • Mesečno: 13.000 dinara

Građani Opštine Raška i Opštine Brus će prilikom ulaska na teritoriju Nacionalnog parka Kopaonik plaćati godišnju ulaznicu u visini od:

 • Putnička vozila i motorcikli: 250 dinara
 • Putnička sa prikolicom i kombi vozila: 500 dinara
 • Autobusi i kamioni: 1000 dinara
 • Motorna vozila sa više od tri osovine: 1500 dinara

Vozila koja pripadaju hitnoj pomoći, vatrogasnoj službi i policiji neće plaćati ulaz u Nacionalni park Kopaonik.

Naplata se vrši na osnovu Uredbe vlade Republike Srbije o bližim kriterijumima načina obračuna i postupka naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja od 17.7.2010. godine, Saglasnosti resornog ministarstva od 9.11.2010. godine i saglasnosti Javnog preduzeća Putevi Srbije od 29.7.2009. godine.

Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik je dužno da sredstva ostvarena naplatom naknade vodi na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja, odnosno za sprovođenje Plana i programa upravljanja (aktivna zaštita i monitoring borovnice, monitoring stenoendemita,  monitoring vodozemaca i gmizavaca, monitoring ptica - uralske sove, gaćaste kukumavke, sivog sokola, orla, monitoring vuka, monitoring srna i divljih svinja, zaštita i monitoring kvaliteta voda itd.)

Izvor: www.infokop.net