Turistička taksa: obavezna turistička taksa za Majorku plaća se na licu mesta prilikom prijave na recepciji hotela i cena se razlikuje prema lokalnoj kategorizaciji hotela/apartmana. Cene navedenih turističkih taksi su podložne promeni.
Za boravak u hotelima 5*, 5* lux i 4*sup oko 2 evra po osobi po noći / za boravak u hotelima 4* i 3*sup oko 1,5 evro po osobi po noći / za boravak u hotelima 3*, 2* i 1* oko 1 evro po osobi po noći. Za boravak u apartmanima 4 i 4 sup ključa oko 2 evra po osobi po noći / 3 sup ključa oko 1,5 evro po osobi po noći / 1,2 i 3 ključa oko 1 evro po osobi po noći.