UPDATE 01.09.2020.

Režim ulaska državljana R. Srbije u AR Egipat počevši od 01.09.2020., svim putnicima za dolazak u AR Egipat neophodan je negativan PCR test na COVID-19, ne stariji od 72 sata. Ovaj režim se takođe primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Marsa Alama, Marse Matruh. Ova informacija je zvanično potvrđena od strane nadležnih organa AR Egipat.

Dopuna Informacije:
Ministarstvo za civilno vazduhoplovstvo Egipta obavestilo je sve aviokompanije koje posluju u Hurgadi, Šarm El Šeiku, Marsi Alamu i na međunarodnom aerodromu Taba da će putnicima biti dozvoljeno da urade PCR analizu na novi virus Corona po dolasku na te aerodrome, uz plaćanje propisane naknade od 30 USD.
Ova odluka se primenjuje od 1. septembra 2020. do izdavanja drugih uputstava.

Dragi putnici,

Molimo Vas pročitajte zvanično saopštenje o protokolima i bezbednosnim merama koje je uvela Vlada Republike Egipta.

Egipat se raduje bezbednom povratku ulaznog turizma

Ministarstvo turizma i antikviteta u koordinaciji sa Ministarstvom civilnog vazduhoplovstva, Ministarstvom zdravlja i stanovništva i Turističkom organizacijom Egipta, predstavilo je ovaj pravilnik o sprovođenju sanitarno-higijenskih mera u ugostiteljskim objektima, turističkim aktivnostima, arheološkim nalazištima, muzejima, aerodromima i na letovima egipatskih avio kompanija. Nakon naglog obustavljanja međunarodnog turizma i putovanja usled širenja virusa COVID-19 širom sveta, egipatska vlada je postavila sanitarno-higijenske mere u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) tako da je sertifikat o istim odobren kao preduslov za ugostiteljske objekte, turističke aktivnosti, arheološka nalazišta i muzeje da nastave sa radom i primaju posetioce. Egipat je postavio vremenski okvir za obnavljanje turizma imajudi u vidu novo postavljene propise. Tome je prethodila potpuna dezinfekcija svih ugostiteljskih objekata (hotela i restorana), arheoloških nalazišta, muzeja kao i sprovođenje neophodnih obuka i programa podizanja svesti kod zaposlenih i radnika u sektoru za turizam. Egipat je, 15, maja 2020, postepeno počeo sa ponovnim otvaranjem hotela i odmarališta koja su primenila sanitarno-higijenske mere kako bi primili domade turiste, sa maksimalnim procentom iskorišdenosti smeštajnih kapaciteta od 25%. Stopa popunjenosti je, potom, 1. juna 2020. povedana na 50%.

U saradnji sa turističkim komorama i međunarodnim konsultantskim firmama specijalizovanim u oblasti higijene, MoTA sprovodi redovne inspekcije sertifikovanih ugostiteljskih objekata kako bi se osigurala efikasna primena postavljenih propisa. Od 1. jula 2020., Egipat de obnoviti ulazni turizam u sertifikovanim hotelima i odmaralištima u obalskim guvernoratima (Crveno more, Južni Sinaj i Matruh) sa maksimalnom stopom popunjenosti kapaciteta od 50%. Ova tri guvernorata su imala odlične epidemiološke rezultate kao i dobro opremljene bolnice (državne i privatne). Muzeji i arheološka nalazišta koja su od 23. marta 2020. zatvorena, postepeno de biti otvarani. Ovde pomenuti propisi o obnavljanu turizma u Egiptu podležu redovnoj proveri i ažuriranju u skladu sa novim dešavanjima.

Procedure pre ukrcavanja na avion

Pre dobijanja avio karte putnici moraju imati popunjen obrazac o zdravstvenom stanju. Primerak sadrži upitnik u kome se traže sledeće informacije:
a) da li je osoba negde putovala 14 dana pre posete Egiptu;
b) potrvda da putnik nije ispoljavao nikakve simptome virusa COVID-19, 14 dana pre puta;
c) da putnik nije svesno bio u kontaktu sa obolelima od virusa COVID-19, 14 dana pre puta;
d) da će putnik obavestiti upravu hotela ili lekara ukoliko oseti simptome virusa COVID-19 tokom boravka u Egiptu;
e) da putnik poseduje važeće međunarodno zdravstveno osiguranje koje pokriva njegov boravak u Egiptu.
Obrasci su dostupni u egipatskim turističkim kompanijama, kod njihovih kolega u međunarodnim agencijama.

Tokom leta egipatskim avio kompanijama avioni se detaljno dezinfekuju pre svakog leta;

 nošenje zaštitnih maski u avionu je obavezno (putnici kao i stjuardese);
 služi se samo čvrsta hrana i pića u limenkama;
 dostupna je univerzalna zaštitna oprema koja sadrži dezinfekciona sredstva, rukavice i zaštitne maske (rezervne količine se nalaze kod posade);
 deljenje štampanih publikacija (novina, časpopisa, itd.) je tokom leta zabranjeno;
 u avionu se nalazi poseban deo za putnike koji usled hroničnih oboljenja nisu u mogućnosti da nose zaštitne maske duži vremenski period;
 poslednja dva reda u avionu dodeljuju se putnicima koji tokom leta ispoljavaju simptome bolesti.
Stjuardesa će biti uz njih tokom leta i biće im omogućen poseban toalet.

Dolazak na egipatske aerodrome

 vrši se redovna sterilizacija i dezinfekcija aerodroma;
 zaposleni i članovi osoblja moraju poštovati sve zdravstvene i sigurnosne propise;
 nošenje zaštitnih maski je obavezno unutar svih prostorija na aerodromu;
 potrebno je držati fizičku distancu;
 proveravanje temperature kako svih putnika tako i aerodromskog osoblja;
 vrši se dezinfekcija prtljaga pre postavljanja na transportnu traku.

Opšti propisi za ugostiteljske objekte, arheološka nalazišta i muzeje

 Radni propisi
Dobijanje sertifikata o primeni sanitarno-higijenskih mera koje izdaje Ministarstvo turizma i antikviteta u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i stanovništva i nadležnom turističkom komorom, a u skladu sa novim propisima, preduslov je za rad ugostiteljskih objekata.
Redovno nadgledanje ugostiteljskih objekata vršiće zajednički odbori Ministarstva turizma i antikviteta, nadležne turističke komore i međunarodnih konsultantskih firmi specijalizovanih u oblasti higijene.
Kršenje bilo kojeg od postavljenih propisa dovešće do ukidanja licence za rad.
Uprava ugostiteljskog objekta je dužna da potpiše izjavu o poštovanju postavljenih propisa, a za svako kršenje istih, sledi stroga kazna.
Infromacije o propisanim sanitarno-higijnskim merama biće dostupne svim gostima i posetiocima objekta.

Čišćenje i dezinfekcija

 vrši se redovna dezinfekcija svih javnih mesta i dodirnih površina;
 sredstva za dezinfekciju ruku dostupna su na svim mestima;
 redovno čišćenje nameštaja i tkanina u hotelima i turističkim objektima;
 omogućena pravilna ventilacija i centralna klimatizacija u skladu sa zahtevima Ministarstva zdravlja i stanovništva;
 bezbedno uklanjanje otpada prema uputstvima Ministarstva zdravlja i stanovništva i Ministarstva za zaštitu životne sredine je obavezno;
 vrši se svakodnevna dezinfekcija sudopera.

 Toaleti
 redovna dezinfekcija toaleta i svih dodirnih površina;
 omogućena pravilna ventilacija;
 sredstva za čišćenje ruku i tečni sapuni su uvek dostupni;
 dostupni su samo ubrusi za brisanje ruku;
 dostupne su samo kante za otpatke sa papučicom za otvaranje.

 Liftovi
 u liftovima su obeležena mesta za stajanje kako bi se održala fizička distanca;  gosti moraju nositi zaštitne maske unutar lifta;
 redovna dezinfekcija liftova i svih dodirnih površina u istom.

Sanitarno-higijenski propisi za osoblje ugostiteljskih objekata, arheoloških nalazišta i muzeja

 ugostiteljski objekti posluju sa najviše 50% ukupne radne snage (do daljnjeg);
 za zaposlene u obalskim guvernoratima nakon povratka sa odmora predviđen je karantin u trajanju od 60 dana;
 vrši se svakodnevna provera temperature zaposlenih;
 za osoblje hotela kod kojih postoji sumnja na COVID-19 ili kod kojih je virus potvrđen (sa blažim simptomima), predivđen je poseban smeštaj uz držanje fizičke distance;
 članovi osoblja sa zaraznim ili hroničnim bolestima ne mogu biti zaposleni;
 članovi osoblja su obučeni i edukovani o prepoznavanju simptoma virusa COVID-19 kao i o preduzimanju preventivnih mera;
 članovi osoblja poseduju opremu za ličnu zaštitu koja uključuje sredstva za dezinfekciju ruku, zaštitne maske, idt.;
 u slučaju da bilo koji član osoblja ili gost hotela ispolji simptome virusa COVID-19, uprava hotela mora biti odmah obaveštena;
 nošenje zaštitnih maski tokom radog vremena je obavezno.

HOTELSKA PRAVILA

 Prijem gostiju
 gostima će se proveravati temperatura prilikom svakog ulaska u hotel;  pre prijave u hotel, prtljag će biti dezinfikovan;
 u hotelu će biti obeležena mesta za stanje kako bi se održala fizička distanca;
 poželjno je i elektronsko plaćanje.

 Smeštaj
 kapacitet sobe podrazumeva 2 odrasle osobe + 2 dece (mlađe od 12 godina);
 oprema za ličnu zaštitu koja uključuje sredstva za dezinfekciju ruku, zaštitne maske, rukavice, itd.,
dostupna je u sobama za svakog gosta;
 sobe se dezinfikuju i provertravaju 12 sati između odjave i prijave;
 nameštaj i tkanine se dezinfikuju upotrebom pare;
 posteljina i peškiri se peru na visokim temperaturama.
 Teretane i klubovi za vežbanje  vrši se redovno čišćenje i dezinfekcija dodirnih površina, a oprema pravilno raspoređuje;
 tuširanje u teretani nije dozvoljeno;
 upotreba đakuzija, sauna, parnih kupatila i usluge masaža nije moguća do daljnjeg.

Bazeni i plaže u okviru hotela

 bazeni i plaže su otvoreni za goste;
 vrši se redovna dezinfekcija bazena;
 čišćenje područja oko plaža i bazena uključujući stolove, ležaljke, itd., nakon svakog korišćenja kao i pre i posle radnog vremena;
 ležaljke su raspoređene na udaljenosti od 2m;
 peškiri za plažu i bazen se dostavljaju po sobama;
 sportsko-rekreativne aktivnosti na plažama i bazenima su smanjene
 
Kazina
 Kazinima je u hotelu je dozvoljeno da rade sa 50% svog ukupnog kapaciteta uz vršenje redovne dezinfekcije prostora i svih dodirnih površina, obezbeđujući gostima opremu za ličnu zaštitu uz održavanje fizičke distance.

 Zabave i društveni događaji
 Organizovanje zabava, društvenih okupljanja i događaja nije dozvoljeni u hotelu.

 Dispanzeri i bolnice
 Hoteli poseduju dispanzer kao i lekara koji dolazi na poziv;
 dobro opremljene bolnice (državne i privatne) se nalaze u neposrednoj blizini.
 
Turisti pozitivni na COVID-19
 turisti treba odmah da obaveste upravu hotela ili lekara ukoliko osete simptome virusa COVID-19;
 uprava hotela je u obavezi da svaki slučaj pozitivan na virus COVID-19 prijavi Ministarstvu zdravlja i stanovništva;
 poseban sprat u svakom hotelu (ili objekat u blizini) prilagođen je za karantin i namenjen za smeštanje osoba sa lakšim simptomima;
 hotel će pokriti troškove noćenja, hrane i pića za lakše slučajeve turista pozitivnih na virus COVID19;
 sobe gostiju pozitivnih na COVID-19 biće dubinski očišćene i dezinfikovane;
 teži slučajevi turista koji su pozitivni na virus COVID-19 biće zbrinuti u bolnici;
 Ministarstvo zdravlja i stanovništva pokriće sve troškove lečenja turista pozitivnih na virus COVID-19 do njihovog potpunog oporavka;
 gostima koji su delili sobu sa osobom pozitivnom na virus COVID-19, Ministarstvo zdravlja i stanovništva obezbediće besplatan lekarski pregled uz obavezno pridržavanje svih mera predostrožnosti. Takođe, biće im dozvoljeno da ostanu u hotelu bez dodatnih troškova (ukoliko to žele);
 Turisti koji su pozitivni na virus COVID-19 mogu izabrati alternativni let u koordinaciji sa svojim turističkim predstavnikom u slučaju dolaska čarter letom. U slučaju dolaska nekom od egipatskih avio kompanija, biće im omogućen alternativni let (istom avio kompanijom, koji je prethodno rezervisan) bez ikakavih naknada.

Restorani (u hotelu i van hotela)

 Sala za ručavanje
 red na ulazu u salu je redukovan zbog mogućnosti predthodne rezervacije (elektronskim putem, telefonom ili na drugi način);
 pre ulaska u salu proverava se temperatura svakog gosta;
 plaćanje elektronskim putem je poželjno;
 švedski sto nije dozvoljen već se hrana poslužuje, čime se održava bezbedna fizička distanca;
 stolovi su postavljeni na razmaku od 2m, sa razmakom od 1 metra između ljudi za istim stolom.
Maksimalan broj ljudi za stolom je 6;
 poželjno je korišćenje pribora za jednokratnu upotrebu;
 sredstva za dezinfekciju ruku su dostupna na stolovima;
 stolnjaci se redevno menjanju i temeljno peru nakon svake upotrebe;
 rad shisha barova je zabranjen;
 organizovanje zabava i društvenih događaja nije dozvoljeno u restoranima;
 igrališta za decu su zatvorena;
 porudžbine za poneti su moguće uz održavanje fizičke distance. Prisustvo kupaca u objektu ograničeno je samo na porudžbinu i plaćanje, a zatim je neophodno sačekati svoju narudžbinu izvan restorana.
 
Kuhinje
 kuhinje se svakodnevno temeljno čište, pravilno provetravaju i dezinfikuju;
 fizička distanca među radnicima u kuhinji je obavezna;
 radnici treba da se pridržavaju svih higijenskih standarda (nošenje zaštitnih maski i rukavica i redovno pranje ruku sapunom i vodom);
 poštuju se međunarodni standardi bezbednosti i kvaliteta hrane;
 korišćenje samo kanti za odpadke sa papučicom za otvaranje. Svi gore navedeni propisi o radu hotela i restorana odnose se i na Eco apartmane.
 
Propisi o turističkim aktivnostima
 Ronjenje i vodeni sportovi
 Osoblje: svi članovi osoblja su obučeni i edukovani o prepoznavanju simptoma virusa COVID-19 kao i o preduzimanju preventivnih mera;
 svakodnevno proveravanje temperature zaposlenih;
 nošenje zaštitnih maski je obavezno;
 nošenje rukavica je obavezno za sve zaposlene u odeljenju za čišćenje i higijenu, kuhinji, benzinskim pumpama, na održavanju i čišćenju ronilačke opreme;
 interval između godišnjih odmora za svakog radnika je najmanje 60 dana.
 Ronjenje i centri za sportove na vodi
 obezbeđena su sredstva za dezinfekciju ruku;
 plaćanje elektronskim putem je poželjno;
 na brodu mogu biti samo članovi osoblja i ronioci;

 stolovi su postavljeni na razmaku od 2m, a stolice na razdaljini od 1 metra u prostorijama za obuku;
 putnicima se preporučuje korišćenje sopstvene opreme za ronjenje;

 uputstva o merama prevencije i merama zaštite od virusa COVID-19 dostupna su na više jezika i postavljena na različitim mestima;
 vodi se registar putnika kao i posade na brodu
Dezinfekcija ronilačke opreme i ostalih sportova na vodi
 sva oprema (ronilački regulatori, maske, kopenzatori plovnosti i ronilačka odela) se dezinfikuje
potapanjem u rastvor vode i desetopostotnog izbeljivača na bazi hlora tako što se na 4.95 litara vode
doda četvrtina šoljice izbeljivača na bazi hlora ili ukoliko je izbeljivač petopostotan, dodati pola šolje
istog na 4.95 litara vode;
 sva oprema se dezinfikuje nakon svake upotrebe. Prethodno korišćena oprema koja nije
dezinfikovana, skladištena je odvojeno od ostatka ostale opreme;
 potrebno je redovno menjanje opreme za sportove na vodi kako bi se izbegla upotreba iste opreme;
 korisnici ne bi trebalo da dele svoju opremu sa drugima i sami su odgovorni za čišćenje iste;
 oprema koja se koristi za vodene sportove kao što su kajting, jedrenje na dasci, skijanje na vodi, nakon pranja suši se na suncu više od sat vremena.
 Korišćenje brodova za izlete ili u lične svrhe
 brodovima je dozvoljeno da rade sa 50% svog ukupnog kapaciteta;
 vrši se redovno proveravanje temperature gostiju;
 nošenje zaštitnih maski je obavezno;
 redovno čišćenje dodirnih površina natrijum hipohloritom, vodonik peroksidom i 70% alkoholom;
 na brodu je poželnjo korišćenje ličnih peškira, pribora za jelo za jednokratnu upotrebu i stonog posuđa;
 fizička distanca se održava prilikom ulaženja i izlaženja iz vode. Prisustvo više od dve osobe nije dozvoljeno na zadnjem delu broda;
 obezbeđeni su setovi za prvu pomoć, antipretici kao i odgovarajuća zaštitna oprema;
 naručivanje hrane na brodu je moguće prema utvrđenom meniju (kuhinja na brodu će slediti gore navedene propise).
 Mere predostrožnosti na brodu u slučaju pozitivnih na COVID-19
 posebna kabina na brodovima je namenjena za karantin i ujedno udaljena od izlaza u slučaju opasnosti koji se nalazi u prizemlju broda;
 ukoliko bilo koji gost ili član osoblja broda ispolji bilo koji od simptoma virusa COVID-19, dužni su da o
tome odmah obaveste posadu kako bi bili izolovani u posebne kabine predviđene za karantin;
 upotreba klima uređaja u kabinama broda je smanjena kako bi se omogućio protok svežeg vazduha.
 Prodavnice
 rukavice i zaštitne maske obezbeđene su kupcima nakon čije upotrebe se bezbedno uklanjaju;
 obeležena su mesta za stajanje kako bi se održala fizička distanca;
 plakati sa napomenama koje podrazumevaju zabranu diranja izloženih proizvoda postavljeni su unutar prodavnica.
 kola za golf)

Propisi o korišćenju prevoznih sredstava za turiste (autobusi, limuzine, kola za golf)
dozvoljen je rad sa maksimalno 50% ukupnog kapaciteta uz ostavljanje slobodnog mesta pored svakog putnika u autobusu i kolima za golf, dok je u limuzinama maksimalan broj ljudi ograničen na 2 osobe;
putnicima nije dozvoljeno sedenje na prednjem sedištu limuzina i kola za golf;
obezbeđena su sredstva za dezinfekciju ruku, vrši se temeljno čišćenje, dezinfekcija i redovno provetravanje pre svakog ulaska u vozilo;
putnici kao i vozači, dužni su da nose zaštitne maske tokom puta
Propisi o obilascima arheoloških nalazišta i muzeja
svakodnevno se, pre otvaranja, vrši dezinfekcija arheoloških nalazišta i muzeja pod nadzorom upravnika;
vrši se svakodnevna provera temperatura zaposlenih;
provera temperatura posetilaca pre ulaska na arheološka nalazišta i muzeje;
obeležena su mesta za stajanje kako bi se održala fizička distanca.
Turističke grupe i izleti
turističke grupe ne smeju prelaziti više od 25 osoba (do daljnjeg). Turistički vodiči su dužni da nose zaštitne maske kao i da koriste bežične mikrofone unutar muzeja. Slušalice se sterilišu nakon svake upotrebe;
turističke agencije treba da obezbede zaštitne maske svojim turistima i njihovim pratnjama;
neophodno je držanje fizičke distance tokom posete muzeja i arheoloških nalazišta; -
maksimalan broj posetilaca dozvoljen unutra muzeja i zatvorenih arheoloških nalazišta je sledeći:
a) 200 posetilaca po satu u Egipatskom muzeju u Tahiru i 100 posetilaca po satu u drugim muzejima;
b) 10-15 posetilaca unutar bilo koje piramide ili grobnice (u zavisnosti od njenih dimenzija);
posete učenika škola kao i studenata univerziteta i vladinih organizacija prethodno moraju biti najavljene upravi muzeja i arheoloških nalazišta, najmanje 48 sati pre planirane posete. Grupe ne smeju prelaziti više od 15 ljudi po poseti zajedno sa vodičem i takođe nije dozvoljeno više od 15 poseta dnevno.
 Olakšice za turiste
- turisti koji dolaze direktno u guvernorate kao što su Crveno more, Južni Sinaj, Matruh, Luksor i Asuan, oslobođeni su naknada za vizu do 31. oktobra 2020.;

PRIJATAN ODMOR ŽELI VAM DREAM LAND TIM