Sajt je istraživao prosečne cene raznih putovanja, uključujući noćenje u hotelima, večere za dvoje, taksi vožnje od 1 km, šolju kafe, cenu jednog piva, flašu vina – i to u 48 gradova Evrope, od kojih je izdvojio 25 najpriuštivijih. 

Pored imena svakog grada nalazi se prosečna dnevna suma koja se potroši u svakoj destinaciji, prema podacima sajta. 

25. Lisabon – 162, 32€ 

Hotel: 116,80 € 

Taksi: 0,40 € 

Kafa: 1,02 € 

Flaša vina: 3,16 € 

Obrok za dvoje: 23,73 € 

24. Atina – 160,89 € 

Hotel: 101,4 € 

Taksi: 0,55 € 

Kafa: 2,36 € 

Flaša vina: 5,54 € 

Obrok za dvoje: 27,69 € 

23. Mihnen – 159,75 € 

Hotel: 84,40€ 

Taksi: 1,42 € 

Kafa: 2,21 € 

Flaša vina: 4,75 € 

Obrok za dvoje: 39,55 € 

22. Riga, Letonija – 147 € 

Hotel: 93€ 

Taksi: 0,39 € 

Kafa: 1,70 € 

Flaša vina: 4,63 € 

Obrok za dvoje: 31,70 € 

21. Budimpešta – 146,83 € 

Hotel: 109,2 

Taksi: 0,71 € 

Kafa: 0,98 € 

Flaša vina: 3,04 € 

Obrok za dvoje: 20,26 €

20. Varšava – 146,29 € 

Hotel: 106 € 

Taksi: 0,40 € 

Kafa: 1,55 € 

Flaša vina: 4,51 € 

Obrok za dvoje: 18,03 € 

19. Pafos, Kipar – 144,83 € 

Hotel: 82,30 € 

Taksi: 1,35 € 

Kafa: 2,01 € 

Flaša vina: 4,75 € 

Obrok za dvoje: 34,07 € 

18. Roterdam – 143,07 € 

Hotel: 70,30 € 

Taksi: 1,66 € 

Kafa: 2,12 € 

Flaša vina: 4,58 € 

Obrok za dvoje: 22,92 € 

17. Moskva – 141,70 € 

Hotel: 92,70 € 

Taksi: 0,21 € 

Kafa: 1,64 € 

Flaša vina: 4,87 € 

Obrok za dvoje: 25,92 € 

16. Sankt Peterburg – 139,33 € 

Hotel: 99,70 € 

Taksi: 0,30 € 

Kafa: 1,54 € 

Flaša vina: 4,24 € 

Obrok za dvoje: 20,70 €

15. Prag – 139,28 € 

Hotel: 101,60 € 

Taksi: 0,73 € 

Kafa: 1,29 € 

Flaša vina: 3,49 € 

Obrok za dvoje: 17,55 € 

14. Berlin – 137,73 € 

Hotel: 75,50 € 

Taksi: 1,58 € 

Kafa: 1,89 € 

Flaša vina: 3,69 € 

Obrok za dvoje: 31,64 € 

13. Krakov – 130,95 € 

Hotel: 95 € 

Taksi: 0,36 € 

Kafa: 1,24 € 

Flaša vina: 3,61 € 

Obrok za dvoje: 18,03 € 

12. Dubrovnik – 130,20 € 

Hotel: 84,60 € 

Taksi: 1,06 € 

Kafa: 1,16 € 

Flaša vina: 5,28 € 

Obrok za dvoje: 24,27 € 

11. Nikozija, Kipar – 130,09 € 

Hotel: 69,70 € 

Taksi: 0,90 € 

Kafa: 2,47 € 

Flaša vina: 3,69 € 

Obrok za dvoje: 31,70 €

10. Algarve, Portugal – 124,54 € 

Hotel: 73,90 € 

Taksi: 0,47 € 

Kafa: 1,03 € 

Flaša vina: 3,36 € 

Obrok za dvoje: 21,75 € 

9. Rodos – 120,65 € 

Hotel: 66,50 € 

Taksi: 1,02 € 

Kafa: 2,29 € 

Flaša vina: 4,75 € 

Obrok za dvoje: 22,92 € 

8. Zagreb – 110,50 € 

Hotel: 71 € 

Taksi: 0,63 € 

Kafa: 1,09 € 

Flaša vina: 4,22 € 

Obrok za dvoje: 21,10 € 

7. Jurmala, Letonija – 109,77 € 

Hotel: 79 € 

Taksi: 0,42 € 

Kafa: 1,01 € 

Flaša vina: 3,94 € 

Obrok za dvoje: 12,20 € 

6. Debrecin, Mađarska – 96,08 € 

Hotel: 66,70 € 

Taksi: 0,70 € 

Kafa: 0,72 € 

Flaša vina: 3,24 € 

Obrok za dvoje: 15,60 €

5. Sofija – 92,66 € 

Hotel: 59,50 € 

Taksi: 0,32 € 

Kafa: 0,84 € 

Flaša vina: 3,24 € 

Obrok za dvoje: 16,20 € 

4. Istanbul – 84,69 € 

Hotel: 41,90 € 

Taksi: 0,49 € 

Kafa: 1,72 € 

Flaša vina: 7,36 € 

Obrok za dvoje: 14,73 € 

3. Antalija, Turska – 69,51 € 

Hotel: 34,30 € 

Taksi: 0,63 € 

Kafa: 1,74 € 

Flaša vina: 6,14 € 

Obrok za dvoje: 12,27 € 

2. Ostrava – 69,27 € 

Hotel: 39 € 

Taksi: 0,71 € 

Kafa: 1,08 € 

Flaša vina: 3,50 € 

Obrok za dvoje: 14,57 € 

1. Sunčev breg, Bugarska – 58,22 € 

Hotel: 30,10 € 

Taksi: 0,361 € 

Kafa: 0,81 € 

Flaša vina: 2,84 € 

Obrok za dvoje: 15,19 €

 

IZVOR: B92