Da je ulica Vitezova (600m dugačka) u grčkom gradu Rodosu (ostrvo Rodos) najbolje očuvana srednjevekovna ulica u Evropi. Grad Rodos je administrativni centar ostrva sa 50,000 stanovnika, dok celo ostrvo ima nešto više od 115 000. Na ulazu u nekadašnju luku se nalazila kolosalna statua boga Heliosa (30m visoka), poznata kao Kolos sa Rodosa, jedna od 7 antičkih svetskih čuda.