Da je naziv najvišeg mornaričkog čina “admiral” nastao od arapskog izraza amir al-bahr, što u prevodu znači gospodar mora. Dubai je pre pronalaska nafte bio luka i britanska kolonija, a njegova privreda se pre svega zasnivala na ribarstvu i tzv. berbi bisera iz arapskog zaliva.