Da je klisura Samarija na Kritu dugačka 16km a tokom svoje dužine na pojedinim mestimaje  široka svega dva do tri metra. Šetnja kroz nju traje oko 5h i završava se u mestu Agia Rumeli. Klisura je nacionalni park od 1962. godine i stanište je retke vrste kritskih koza Kri-kri.