Da aboridžinska reč ”kengur (kangoroo)” u stvari znači ”ne razumem”. Reč je usvojena kao naziv ove vrste životinja nakon prvog susreta britanskih vojnika sa njom. Upitan koja je to životinja, aboridžinski vodič je kratko odgovorio: ”Ne razumem!” jer nije dobro pričao engleski. Da li ste znali i činjenicu da je Melburn 5. grad u svetu po broju Grka koji žive u njemu?