Da grčka zastava ima obeležja zvanične vere – Hrišćanstva. Na njoj se nalazi krst u gornjem levom uglu i devet pruga koliko ima slogova u frazi "Ελευθερία ή Θάνατος" što znači “Sloboda ili smrt”.