Da je Singapur jedina zemlja na svetu sa samo jednom železničkom stanicom. Iako poseduje nekoliko metro linija, za potrebe ove države dovoljna je samo jedna klasična železnička stanica. Sa više od 60 000 američkih dolara društvenog proizvoda po stanovniku Singapur spada među 10 najbogatijih država sveta.