Da je oblast Bronks u Njujorku nazvana po istoimenoj reci, dok je reka nazvana po prvom evropskom naseljeniku Johanesu Bronku. Da li ste znali i to da su države na istoku znatno manje od država kada se krene prema zapadu SAD. Jedini razlog je početak naseljavanja i osvajanje manjih teritorija dok su kasnija osvajanja istočnih teritorija bila uslovljena jačanjem nove države, današnje supersile.